Formulář pro uplatnění reklamace

Formulář pro uplatnění reklamace_VM Obuv s.r.o. (s možností vypnění) vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.

Zboží bude přijato k reklamačnímu řízení za těchto podmínek:

  1. Při uplatňování záruční opravy (výměny) je nedílnou součástí tohoto reklamačního protokolu kopie faktury.
  2. Zboží bude předáno dodavateli k reklamačnímu řízení kompletní v původním obalu nebo obalu, který bude dostatečně chránit zboží při přepravě (zákazník zodpovídá za tento obal), na náklady zákazníka.
  3. Zboží nesmí být mechanicky poškozeno zákazníkem. Pokusy zákazníka o opravu zboží jsou nepřípustné a může být na ně pohlíženo jako na neoprávněnou reklamaci!

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace. Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

Odůvodnění zamítnutí reklamace:

Par. 504 a 506 OZ – Reklamaci je nevyhnutně nutné uplatnit ihned, jakmile se vada objeví. Případné další používání obuvi může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení, jež může být důvodem k neuznání reklamace. Záruční doba a životnost jsou dva různé pojmy. Životnost je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. To znamená, že při intenzivním používání může být doba použitelnosti kratší než záruční!

Formulář v PDF ke stažení zde: Formulář pro uplatnění reklamace_VM Obuv s.r.o. (s možností vyplnění)