Odstoupení od smlouvy

Odstoupení spotřebitele od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží - PDF verze (s možností vyplnění)

Je-li kupující spotřebitelem má právo v souladu s § 1829 občanského zákoníku v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti VM Obuv s.r.o. („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu sídla Společnosti – VM Obuv s.r.o., Veselská 1935, 696 62 Strážnice nebo elektronicky na e-mail info@vm-style.cz

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží - kupující však platí poštovné spojené s vrácením zboží.) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než ji kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

Odstoupení od smlouvy_VM Obuv s.r.o. - formulář s možností vyplnění