ESD

ESD obuv je antistatická obuv, která má přesně stanovený rozsah elektrického odporu. ESD obuv kontrolovaně odvádí nahromaděný statický náboj z těla a tím se chrání citlivé elektronické přístroje před poškozením. ESD obuv je nutná v prostředí s nebezpečím vznícení par nebo výbušném prostředí.